Menu

23-51-H/01 Strojní mechanik

Učňovský obor vhodný pro technicky nadané žáky, manuálně zručné se vztahem k výrobním materiálům (zejména kov a plast). Žáci jsou vedeni k ruční i strojové výrobě součástí strojů, zařízení a zacházení se stroji, které umí obsluhovat i seřizovat. Praktické dovednosti pak bohatě uplatní v praxi. Již během studia probíhá praxe ve firmách. V rámci studia mohou žáci získat svářečský průkaz. Obor je podporován stipendii.

Ve 2. a 3. ročníku budeš vykonávat velkou část odborného výcviku na reálném pracovišti firmy.

Na oboru strojní mechanik můžeš získat stipendium.

Jakou částku můžeš získat?

1. ročník: 300,- Kč měsíčně
Za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 1 000,- Kč
Za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 500,- Kč

2. ročník: 400,- Kč měsíčně
Za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 2 000,- Kč
Za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 1 000,- Kč

3. ročník: 500,- Kč měsíčně
Za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 3 000,- Kč
Za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 2 000,- Kč