Menu

23-56-H/01 Obráběč kovů

Učňovský obor vhodný pro technicky nadané žáky, kteří jsou manuálně zruční, jsou schopni pracovat přesně a precizně, mají konstrukční a prostorovou představivost ve vztahu ke konstrukčním materiálům (zejména kov a plast). Obor nabízí ve studijním programu různorodé činnosti. Žáci se naučí nastavovat, obsluhovat a udržovat základní druhy obráběcích strojů (soustruh, frézka, bruska, vrtačka, obráběcí stroje apod.), kontrolovat a měřit přesnost opracování obrobků, ošetřování běžných pracovních nástrojů. Již během studia probíhá praxe ve firmách. Obor je podporován stipendii.

Ve 2. a 3. ročníku budeš vykonávat velkou část odborného výcviku na reálném pracovišti firmy.

Na oboru obráběč kovů můžeš získat stipendium.

Jakou částku můžeš získat?


1. ročník: 300,- Kč měsíčně
Za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 1 000,- Kč
Za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 500,- Kč

2. ročník: 400,- Kč měsíčně
Za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 2 000,- Kč
Za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 1 000,- Kč

3. ročník: 500,- Kč měsíčně
Za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 3 000,- Kč
Za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 2 000,- Kč

Technologie obrábění jdou stále kupředu. Můžeš se proto v tomto oboru neustále zdokonalovat a seberealizovat. Nebo můžeš začít soukromě podnikat.