Menu

23-41-N/02 Strojírenství s využitím CAD a CAM

Vyšší odborné studium je typ studia určený pro absolventy všech typů středních škol, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku.

Jeho cílem je, aby studenti během tří let studia získali v technickém oboru praktickou kvalifikaci s další gramotností v počítačích a informačních technologiích (CAD, CAM, CAE) pro budoucí uplatnění v řídících funkcích a na místech vyžadujících samostatnou odbornou kvalifikovanou práci.

Vyšší odborné studium je určeno především maturantům s praktickými ambicemi, kteří preferují praktické aplikace teoretických poznatků.

Studium je podmíněno školným 1500Kč za semestr.

Součástí studia je pětiměsíční stáž ve firmě. Díky dlouhodobé praktické studijní stáži jsou absolventi již v průběhu studia schopni téměř okamžitého zapracování v zaměstnání.