Menu

Svářečská škola na VOŠ a SPŠ, Jičín

Svářečské kurzy mají na naší škole již dlouholetou tradici. Pravidelně kurzy pořádáme pro naše žáky učňovských oborů i pro pracovníky z firem, kteří realizaci kurzů na naší škole vítají a hojně ji využívají se zdárným zakončením.

V každém standardním školním roce probíhají pro naše žáky učňovských oborů kurzy od září do prosince (v letošním patrně dojde k časovému posunu). Zkoušku ze sváření úspěšně vykonají téměř všichni z nich. Pro druhý ročník se jedná o metodu ZK311.1, žáci třetího ročníku ukončují kurz metodou ZK111.1. Jistě pro ně bude přínosem při uplatnění v praxi, protože každá kvalifikace navíc se na trhu práce počítá.

Zpět