Menu

O škole

 • Fakultní škola TUL

  VOŠ a SPŠ, Jičín se stala fakultní školou fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií v Liberci.

 • Domov mládeže a školní jídelna

  V ulici Pod Koželuhy vlastní škola budovu, kde provozuje pro své studenty domov mládeže a školní jídelnu s možností stravování.

 • Svářečská škola na VOŠ a SPŠ, Jičín

  Svářečské kurzy mají na naší škole již dlouholetou tradici. Kurzy pořádáme pro naše žáky učňovských oborů i pro pracovníky z firem.

 • CISCO Akademie

  Cisco Networking Academy Program je revoluční modelové partnerství mezi privátní a státní sférou.

 • IQRF

  Jedná se o volné sdružení právnických a fyzických osob, které mají zájem na vzájemné výhodné spolupráci v oblasti vývoje, výroby.