Menu

Informace k příjímacímu řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY

Do dne: Činnost
31. 1. 2021 ředitelka střední školy vyhlásí 1. kolo přijímacích řízení ředitelka vypíše kritéria přijímacího řízení
1. 3. 2021 odevzdání přihlášky

5. 3. 2021 rozhodneme a zveřejníme, zda se budou konat přijímací zkoušky

5.5 a 6.5. 2021
konání školních přijímacích zkoušek do 1. ročníků oborů vzdělání s maturitní zkouškou, pokud jsou vypsány
  • V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou uchazeč podává přihlášku na dvě školy.
  • Ředitel školy však bude mít možnost rozhodnout, zda se v případě jeho školy bude konat v rámci přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška nebo školní příjímací zkouška, či od obou zkoušek za stanovených podmínek posléze ustoupí. 
  • V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, bude moci ředitel školy následně sám rozhodnout, zda bude jakoukoliv formu přijímací zkoušky na své škole vůbec konat či rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky. 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY

Do dne: Činnost
31. 1. 2021 ředitelka střední školy vyhlásí 1. kolo přijímacích řízení ředitelka vypíše kritéria přijímacího řízení
1. 3. 2021 odevzdání přihlášky

  • V případě tříletých učebních oborů vzdělání uchazeč podává přihlášku na dvě školy nebo dvě přihlášky na jednu školu na různé obory.
  • Přijímací zkouška se nekoná.
  • Uchazeč bude přijat na základě výsledků ze základní školy.