Menu

Domov mládeže a školní jídelna

Kromě budovy pro elektro a IT obory v ulici Pod Koželuhy a budovy pro strojní obory na Komenského náměstí vlastní ještě škola budovu v Denisově ulici, kde provozuje pro své studenty domov mládeže a školní jídelnu s možností školního stravování.

  • cena za ubytování činí od 1. 9. 2019 900,- Kč
  • celodenní stravné pro ubytované 99,- Kč
  • cena oběda pro studenty bez ubytování činí 35,- Kč
  • stávající kapacita domova je 96 lůžek, přičemž pokojů je 24 a jsou vícelůžkové
  • studenti mají v současné době možnost připojit svůj osobní počítač do internátní sítě IPS sloužící k přístupu do školní sítě LVT a do internetu
  • k dispozici je místní posilovna
  • studenti se mohou účastnit společných akcí (poznávací procházky po okolí, besedy, sportovní činnost, mikulášské besídky apod.)
Zpět