Menu

Aktivity školní i mimoškolní

Ve studentovi probouzíme odborníka i občana – člověka

Škola se snaží svým studentům nabídnout široké možnosti vzdělávání ve školním i mimoškolním prostředí. Rozšiřovat jejich obzory v odborných sférách i získat jakýsi všeobecný nadhled. Studenti se pravidelně (za normálních okolností) účastní akcí s odborným i humanitním zaměřením. Své znalosti a dovednosti uplatňují v soutěžích a projektech.