Menu

Slide STUDIJNÍ
OBORY

Přípravné kurzy
pro žáky ZŠ
Forma konání – ONLINE přes TEAM Více informací... 23-41-N/02 Strojírenství s využitím CAD a CAM
Pro úspěšné zvládnutí
přijímací zkoušky
18-20-M/01 Informační technologie
26-41-M/01 Elektrotechnika
23-41-M/01 Strojírenství
23-51-H/01 Strojní mechanik 23-56-H/01 Obráběč kovů každé březnové úterý a středa vždy od 16.30 hod. do 18.00 hod.